Werk in uitvoering

Natuurlijk hebben we ook de afgelopen jaren niet stil gezeten. We stapten in verschillende pilots en proeftuinen en hebben daar veel ervaring mee opgedaan. Ook zijn we al jaren volop woningen aan het verduurzamen.

Inzicht en overzicht

Om impact te maken, moeten we weten waar we staan. Daarom monitoren we sinds 2019 het energieverbruik van onze huurwoningen. Hiermee krijgen we inzicht in de energielabels, maar ook een goed beeld van het aardgas- en elektriciteitsverbruik van onze woningen. En wat dat doet met de energiekosten van onze huurders. Op deze manier zien we niet alleen hoeveel CO₂ we jaarlijks uitstoten, maar weten we ook waar onze inspanningen het hardst nodig zijn. We willen natuurlijk allemaal besparen op de energierekening en dat begint bij een goed geïsoleerd huis.

Logisch nadenken

Dat de basis op orde moet zijn, is natuurlijk zo helder als een zonnepaneel. Alles wat je niet verbruikt, scheelt ten slotte maar weer op de energierekening. Daarom begonnen we jaren geleden met een flinke verduurzamingsslag om alle bestaande huizen van een goede ‘jas’ te voorzien.

Bij nieuwbouw gaan we voor slimme ontwerpen die optimaal gebruikmaken van de zon, natuurlijke beschutting en groene omgeving. Het klinkt zo simpel. Toch gebeurt dat in de praktijk lang niet altijd. Hier valt veel winst te behalen. Zodat we niet onnodig installaties hoeven toe te voegen om het koud of juist warm in de woning te krijgen.

Slimme technieken en vooruitdenken

In Appingedam, Wagenborgen, Midwolda en Hoogezand bouwden we Tiny Houses. Volwaardig wonen, maar met een aanzienlijk kleinere ecologische voetafdruk dan traditionele huizen. We vinden het belangrijk om na te denken hoe we bewuster kunnen omgaan met ons materiaalgebruik. Dat zit ‘m niet alleen in compactere woningen. We denken bij nieuwbouw ook na over veranderende woonwensen van onze huurders. Zodat ze in de toekomst in diezelfde woning kunnen blijven wonen zonder dat hiervoor grote ingrepen nodig zijn. Dit soort levensloop- en generatiebestendige woningen hebben we bijvoorbeeld gebouwd in Termunterzijl aan de Antoni Verburghwijk en aan De Tip en De Citer in Appingedam.

Beter, minder, anders

Dat we op zoek moeten naar alternatieven voor aardgasvrij wonen is een open deur. We kúnnen en wíllen ons niet blind staren op één oplossing. De innovatieve doorbrak om al onze woningen van het aardgas af te krijgen, is er wat ons betreft nog niet. Daarom doen we mee aan verschillende proeftuinen om de mogelijkheden voor waterstof of een warmtenet te onderzoeken, zoals bij Gasvrij Gorecht, Nieuwborgen.net en WaterstofWijk Wagenborgen.

We houden rekening met de impact van onze keuzes en handelen op de aarde. Niet alleen hier in onze eigen regio, maar ook verder weg. We nemen onze verantwoordelijkheid om niet alleen de schade op de aarde te beperken, maar ook te herstellen. We doen dit op de Groninger Huis manier: