Huurders Advies Groep (HAG)

Huurders Advies Groep (HAG)

De Huurders Advies Groep Groninger Huis (HAG) is als huurdersorganisatie verbonden aan Woonstichting Groninger Huis. Zij vertegenwoordigt de belangen van de ongeveer 4.600 huurders van Groninger Huis. Zo zet de HAG zich in om, in wijken en complexen waar het prettig wonen is, voldoende beschikbare sociale huurwoningen van goede kwaliteit te behouden en nieuwbouw van sociale huurwoningen te bevorderen.

Er zijn volop ontwikkelingen in de huurmarkt. De betaalbaarheid van woningen is belangrijk. Hierbij spelen de huurprijs, energiekosten en zorgkosten een belangrijke rol. Het Nibud kan huurders inzicht geven wat een verantwoorde huur is bij de inkomsten en uitgaven van een huishouden. Verder kunt u op hun site over diverse andere onderwerpen informatie vinden.

De HAG is lid van de Woonbond. Deze landelijke organisatie heeft een groot netwerk en kan daardoor een krachtig huurdersgeluid laten horen op plekken waar dat hard nodig is zoals in de politiek en bij andere organisaties die invloed hebben op het landelijk woonbeleid.

 

Huurdersplatform Aardbevingen Groningen (HPAG)

Een deel van de huurders van Groninger Huis heeft helaas ook te maken met aardbevingsschade. De stichting Huurdersplatform Aardbevingen Groningen (HPAG) is een samenwerkingsverband van acht Huurdersorganisaties. Het doel ervan is dat er voor alle huurders van de verschillende corporaties bij het versterken en verduurzamen van de woningen dezelfde voorwaarden gelden.

De schade aan de woningen kan tot gevolg hebben dat huurders ook psychische of immateriële schade oplopen zoals verminderde levensvreugde, angsten, gevoelens van onveiligheid en vestoord woongenot door de aardbevingen. De Woonbond en de huurdersorganisatie hebben daarom in 2018 de handen ineengeslagen en een claim ingediend bij de NAM. Ondertussen is de rechtszaak gewonnen maar de NAM is in hoger beroep gegaan en we wachten op de uitspraak.

Veel gevraagd over Huurdersadviesgroep

Hoe kom ik in contact met de huurdersadviesgroep?

Algemeen

U kunt in contact komen met de huurdersadviesgroep door hier te klikken en het formulier op de pagina in te vullen. 

Wat doet een huurdersadviesgroep (HAG)?

Algemeen

Huurdersorganisaties overleggen met verhuurders over beleid dat alle huurders (en woningzoekenden) in hun werkgebied aangaat. Denk aan bijvoorbeeld:

  • de jaarlijkse huurverhoging;
  • de toewijzing van woningen;
  • plannen voor onderhoud en renovaties;
  • plannen voor de verkoop van woningen;
  • het beleid voor de ‘servicekosten’ die huurders moeten betalen (zoals kosten voor schoonmaak en verwarming van gemeenschappelijke ruimten in een complex).

De huurders van Groninger Huis worden vertegenwoordigd door de HAG (Huurders Advies Groep)

Voor welke zaken kan ik als huurder bij de huurdersorganisatie terecht?

Algemeen

De HAG (Huurders Advies Groep) behandelt geen individuele huurderszaken. De HAG (Huurders Advies Groep) bespreekt, namens de huurders, met de verhuurder allerlei beleidsmatige zaken van Groninger Huis.

Hoe vaak overlegt de huurdersorganisatie met bewoners?

Algemeen

Hoe vaak de HAG (Huurders Advies Groep) overlegt met bewoners en hoe dat gebeurt, moet nog afgesproken worden.

Hoe vaak overlegt de huurdersorganisatie met Groninger Huis?

Algemeen

De HAG (Huurders Advies Groep) overlegt, volgens een vastgesteld jaarrooster, minimaal 4 keer per jaar met Groninger Huis. Daarnaast is het altijd mogelijk om extra overleg te plannen, als dat nodig is.

Kan ik me aanmelden als lid van de huurdersadviesgroep (HAG)?

Algemeen

Nee, u kunt zich niet aanmelden als lid van de HAG (Huurders Advies Groep) omdat de HAG (Huurders Advies Groep) geen vereniging is. De HAG (Huurders Advies Groep) is een stichting. Een stichting heeft alleen een bestuur. U kunt zich wel aanmelden als lid van het bestuur.

Wat is een huurdersadviesgroep (HAG)?

Algemeen

Met een huurdersadviesgroep wordt een groep huurders bedoeld die alle huurders in het werkgebied van één of meer verhuurders vertegenwoordigt.