Welzijn & gedrag

Samen met bewoners en andere organisaties werken we aan prettige buurten, waarin je plezierig en gezond kan opgroeien en leven. Doordat we aandacht hebben voor goedverzorgde straten en tuinen, architectuur en cultuurhistorische achtergrond van onze regio, zorgen we dat ook onze bewoners zich trots en verantwoordelijker voelen voor hun woning en woonomgeving. Bovendien ondersteunen we onze huurders wanneer zij behoefte hebben aan meer grip op hun woonlasten. Of het nu gaat om tips om energie te besparen of om beter te ventileren, we staan paraat! Samen maken we het verschil.

Voor het thema welzijn & gedrag hanteren wij de volgende uitgangspunten:

  1. Samen maken we het verschil. We willen dat iedereen zich thuis kan voelen in de wijk. Dat je kan zijn wie je bent, ook al ben je misschien kwetsbaar en onbekend. De leefbare wijk maken we samen. Samen met bewoners en andere organisaties werken we aan prettige buurten, waarin je plezierig en gezond kan opgroeien en leven.
  2. Doordat we aandacht hebben voor goedverzorgde straten en tuinen, architectuur en cultuurhistorische achtergrond van onze regio, zorgen we dat ook onze bewoners zich trots en verantwoordelijker voelen voor hun woning en woonomgeving.
  3. Wij werken voor mensen met veelal een kleine portemonnee en onze maatschappelijke opgaven zijn groot en complex. We geven thuis door onze huurders, woningzoekenden en samenwerkingspartners te betrekken bij de invulling en uitvoering van ons beleid en onze dienstverlening. Samen maken we nog meer impact.

Onze doelen

In 2025

 • Huurders die dat willen, kunnen op elk moment advies vragen en krijgen om op energie en kosten te besparen.
 • Geïnteresseerde huurders kunnen aan de slag als energiecoach.
 • We hebben ervoor gezorgd dat iedere huurder weet hoe je de woning gezond en duurzaam kan bewonen. Vooral wat betreft goed ventileren en energieverbruik.

In 2030

 • Er is samenwerking tot stand gekomen in de versnelling van circulariteit en energietransitie met collega-woningcorporaties, onderwijs- en werkgelegenheids-instellingen en social return* programma’s van overheden. Dit heeft geleid tot extra werkmogelijkheden voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

* Social Return betekent ‘its teruggeven aan de samenleving. Een investering moet ook sociale winst opleveren naast het gewone rendement. Dit betekent dat wij, een onderaannemer of leverancier een deel van de opdracht laat uitvoeren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

In 2050

 • Onze woningen en woonomgeving zorgen voor ontspanning, ontmoeting en naoberschap.
 • Alle huurders vinden het binnenklimaat van hun woning prettig.
 • Onze huurders hebben grip op hun woonlasten.

Ons actieprogramma

Tot 2025

2023

 • We doen een proefproject met energiedisplays waarmee huurders doelgericht energie kunnen besparen.

2024

 • Energieverbruik en stimulering duurzaam gedrag zijn onderdeel van het intakegesprek, oplevering en complexmatig gesprek bij huurders die al langer huren.
 • In ons (streef)huurprijsbeleid en toewijzingsbeleid houden we rekening met de energiezuinigheid van de woning.
 • Aandacht en begeleiding voor huurders in optimaal gebruik van hun duurzame/verduurzaamde woning, ook inspelend op andere culturele achtergronden. Onder andere gericht op minder energiegebruik en goed ventileren. Dit ondersteunen we door een cursus aan te bieden aan medewerkers op dit gebied en geïnteresseerde huurders in te zetten die hierbij kunnen helpen (ambassadeurs).
 • Inzetten van en afspraken maken met de Voorzieningenwijzer om huurders te ondersteunen in verduurzaming en daarmee kosten te besparen.
 • Nodigen we huurders uit om een cursus energiecoaching te volgen om huurders en anderen te helpen bij energiebesparing en samen met bewonersconsulent advies te geven bij bezoek van huurders na oplevering van een project.
 • We geven bewoners de mogelijkheid om actief mee te participeren bij planvorming van projecten. De energiecoach maakt hier met zijn/haar ervaringen altijd onderdeel van uit.
 • We sluiten aan op bestaande en/ of in ontwikkeling zijnde samenwerkingen in social return in de regio, om onze huurders en anderen met afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid te geven om werk te vinden in de verschillende (verduurzamings)projecten die we uitvoeren.