Verantwoording

Maatschappelijke Visitatie

Alle leden van de brancheorganisatie Aedes, Vereniging van Woningcorporaties in Nederland, zijn verplicht eens per vier jaar een visitatie uit te laten voeren. Met een maatschappelijke visitatie legt de woningcorporatie verantwoording af aan haar omgeving. De visitatie geeft u als huurder een objectief inzicht in de maatschappelijke prestaties van Groninger Huis en hoe wij onze prestaties in de toekomst nog verder kunnen verbeteren. Visitatie is overigens geen toezichtsinstrument.

Groninger Huis heeft in 2021 een maatschappelijke visitatie laten uitvoeren over de jaren 2017 tot 2020 door het bureau Cognitum. Met name op de relatie en communicatie met belanghebbenden scoren we goed. Maar liefst een 9,1! En daar mogen we best trots op zijn. Benieuwd naar de andere resultaten? Lees dan het volledige visitatierapport.