Integriteit en gedragsafspraken

Integriteit en gedragsafspraken

Integriteit is niet alleen iets wat voor grote bedrijven en grote projecten geldt. Integriteit begint bij jezelf. Daarom besteedt Groninger Huis ten minste één keer per jaar aandacht aan integriteit in de werkoverleggen. Dus hoe ga je zelf om met de spullen, geld en tijd van een ander.Hoe en wanneer spreek je een ander en elkaar aan als je vindt dat de integriteit van de persoon, de organisatie of de belangen van een ander in het geding zijn. In de integriteitscode staat hoe Groninger Huis hier mee om wil gaan. 

Landelijk meldpunt integriteit

Op 7 april 2009 is het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties geopend. Dit landelijke meldpunt is te bereiken via telefoonnummer 070 33 94 975 en e-mailadres: meldpuntcorporaties@minvrom.nl.

Postadres
Postbus 16191
IPC 525
2500 BD Den Haag

Meer informatie en de brochure vindt u terug op de website van de rijksoverheid