Bestuur

Bestuur

Mevrouw L.K. (Laura) Broekhuizen is directeur bestuurder van Woonstichting Groninger Huis en verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur. Zij wordt hierbij ondersteund door drie managers en een secretaris Beleid & Bestuur. Verantwoording wordt afgelegd aan de Raad van Commissarissen.

De arbeidsrelatie tussen Groninger Huis en haar bestuurder is voor bepaalde tijd. De benoeming is geregeld bij Wet en geldt voor vier jaar. Na die vier jaar kan tot herbenoeming over gegaan worden. Daar zitten een (wettelijke) procedure aan verbonden. Er zit geen maximum aan het aantal herbenoemingen voor een bestuurder.