Jaarverslag

Jaarverslag 2022

In 2022 hebben we veel werk verzet. We stelden onze nieuwe strategische koers vast met behulp van interne en externe partners. Aansluitend op deze koers hebben we jaarplannen gemaakt en zijn we gestart met een nieuwe manier van monitoring. Ook hebben we in het afgelopen jaar veel energie gestoken in het vernieuwen van onze ICT-systemen. Hierdoor kunnen we u beter helpen en wordt ons dagelijkse werk makkelijker gemaakt. Meer over deze onderwerpen en onze geleverde prestaties leest u in ons jaarverslag 2022.