Groot woningbehoefteonderzoek in regio Groningen-Assen

In januari ontvangen ruim zeventigduizend huishoudens in de regio Groningen-Assen een uitnodiging om deel te nemen aan een woningbehoefteonderzoek. De woonbeleving en woonwensen van inwoners zijn voor de gemeenten en corporaties in de regio belangrijke input voor dit onderzoek en het beleid voor de komende jaren.

Er is sprake van een groot tekort aan woningen. In Nederland moeten er 900.000 woningen worden gebouwd. Het liefst vóór 2030. Ook hier in de regio is er veel vraag naar betaalbare huizen. Starters die op zoek zijn naar een woning komen er bijvoorbeeld lastig tussen. Of ouderen kunnen niet in het dorp blijven waar ze al hun hele leven zo prettig wonen. Maar hoeveel woningen moeten er dan precies worden gebouwd en waar? En wat voor woningen moeten dat dan zijn?

Allemaal vragen waar de gemeenten en woningcorporaties in de regio Groningen-Assen mee aan de slag willen gaan. In het onderzoek worden vragen gesteld over hoe het wonen in de wijken en dorpen binnen de regio wordt ervaren en waar behoefte aan is op de woningmarkt. De resultaten worden gebruikt om nieuw woonbeleid te maken. Daarin wordt bijvoorbeeld vastgelegd hoeveel en welke soort woningen de komende jaren moeten worden gebouwd. Of welke aanpassingen en verbeteringen in de woonomgeving wenselijk zijn. De woonbeleving en wensen van inwoners zijn erg belangrijk om daarbij de juiste keuzes te maken.

De gemeenten Groningen, Assen, Tynaarlo, Het Hogeland, Noordenveld, Westerkwartier Midden-Groningen, de provincies Groningen en Drenthe en alle woningcorporaties werken samen aan dit onderzoek. De resultaten worden in het tweede kwartaal van 2024 bekendgemaakt.

Geef uw mening

Onder inwoners uit de regio is een steekproef getrokken. Ruim zeventigduizend willekeurig gekozen huishoudens krijgen een brief met een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. Zij kunnen met de inloggegevens uit de brief meedoen met het onderzoek. Heeft u geen uitnodiging per brief ontvangen? En wilt u toch graag uw mening geven over het wonen in uw gemeente? Dan kunt u met deze open link naar de vragenlijst toch meedoen met het onderzoek: www.companen.nl/onderzoek/gaopen

Voor thuiswonende jongeren die op zichzelf willen gaan wonen is er een aparte vragenlijst:
www.companen.nl/onderzoek/gaopenstart