Groninger Huis en Huurders Advies Groep sluiten woonlastenakkoord

De Huurders Advies Groep (HAG) en Groninger Huis hebben een woonlastenakkoord gesloten. Hierin hebben we voor de komende drie jaren afspraken gemaakt om het wonen in een sociale huurwoning betaalbaar te houden. Binnenkort vindt de feestelijke ondertekening plaats.

Geen huurverhoging voor woningen met lage energielabels

Eén van de afspraken gaat over de huurverhoging. Groninger Huis en de HAG hebben afgesproken dat de totale huursom in de komende drie jaar met minimaal 3% en maximaal 5% stijgt. Voor 2022 hebben we afgesproken dat de huurprijs van sociale huurwoningen met maximaal 2% wordt verhoogd. Heeft uw woning energielabel E, F of G? Dan verhogen we uw huur helemaal niet.

Dit hebben we afgesproken

Bij de totstandkoming van het akkoord zijn we uitgegaan van drie doelstellingen:

  1. Geen betalingsproblemen
  2. Betere prijs-kwaliteitverhouding
  3. Investeren voor de toekomst

 Op basis van deze doelstellingen hebben we een aantal afspraken gemaakt:

  • In 2022 gaan we 137 sets zonnepanelen op woningen leggen en in 2023 en 2024 gaan we nog eens 100 extra sets zonnepanelen plaatsen;
  • We zorgen dat de huurderstevredenheid over de prijs-kwaliteitsverhouding op (of uiteraard boven) het landelijk gemiddelde ligt;
  • We gaan aan de slag met onze huurprijscategorieën om te zorgen dat er voldoende betaalbare woningen voor woningzoekenden beschikbaar zijn en
  • We voegen een nieuwe categorie ‘betaalbaar voor minima’ toe.