Eenmalige huurverlaging

Misschien heeft u er al over gehoord of gelezen. Dit jaar gaat voor sommige huurders de huur niet omhoog maar omlaag. Deze huurverlaging geldt alleen voor huurders met een laag inkomen. 

Wie krijgt huurverlaging?

U krijgt de eenmalige huurverlaging in de volgende situatie:

  • U woont op 1 maart 2023 in uw huurwoning
  • Uw huur is op 1 juli 2023 hoger dan € 575,03 per maand
  • U woont alleen en uw inkomen is lager dan € 23.250 per jaar (of € 24.600 als u AOW krijgt)
  • U woont met 2 of meer personen en uw inkomen is lager dan € 30.270 per jaar (of € 32.730 als u AOW krijgt)

Moet ik doorgeven hoe hoog mijn inkomen is?

Nee, dat is niet nodig. Wij horen van de Belastingdienst of u wel of niet recht heeft op huurverlaging. De Belastingdienst vertelt niet hoeveel u precies in 2021 heeft verdiend.

Wanneer en hoeveel gaat de huur omlaag?

Als uw huur omlaag gaat, gebeurt dat op 1 juli 2023. Hoeveel de huur omlaag gaat, is voor iedereen verschillend. We verlagen de kale huur naar € 575,03 per maand (excl. servicekosten).

Wanneer krijg ik bericht?

Geldt de huurverlaging niet voor u?
Dan gaat uw huur op 1 juli waarschijnlijk iets omhoog. U krijgt daarover bericht in april.

Geldt de huurverlaging wel voor u?
Dan krijgt u in mei bericht van ons over de huurverlaging.

Moet ik zelf iets doen om huurverlaging te krijgen?

Als u 2021 een laag inkomen had, hoeft u niets te doen. U krijgt in mei vanzelf bericht van ons over de huurverlaging.

Had u in 2021 nog geen laag inkomen, maar nu wel? En krijgt u in april van ons een brief dat uw huur omhoog gaat, maar u denkt dat u wel recht heeft op een lagere huur? Neem dan contact met ons op via info@groningerhuis.nl of (0598) 45 14 82.

Veel gevraagd over Huurbevriezing / huurverlaging

Kan ik een huurverlaging aanvragen?

Algemeen

Ja dat kan. Een huurverlaging kan het hele jaar worden aangevraagd. Als we besluiten uw huur te verlagen, wordt de huurprijs verlaagd op de eerste dag van de maand waarop we het verzoek hebben ontvangen.

Welke informatie moeten jullie van mij hebben bij een aanvraag voor huurverlaging?

Algemeen

We hebben de volgende informatie van u nodig bij het aanvragen van een huurverlaging:

  1. Het verzamelinkomen van uw huishouden. Hierbij tellen alle inkomens mee van personen boven de 19 jaar die woonachtig zijn op het adres. Via de website van de Belastingdienst kunt u een inkomensverklaring downloaden. Als uw inkomen hoger of lager is dan het inkomen op de inkomensverklaring, kunnen hier ook uw laatste loonstroken of uitkeringsgegevens aan worden toegevoegd.
  2. Een Basisregistratie Personen (BRP). Deze kunt u opvragen bij de gemeente. Op deze verklaring staat onder andere beschreven hoeveel mensen staan ingeschreven op uw adres.

Kan ik ook huurverlaging voor mijn buren (of de hele straat) aanvragen?

Algemeen

De aanvraag voor huurverlaging kan niet samen met meerdere huurders worden gedaan. Ieder huishouden moet een eigen aanvraag bij ons indienen. De aanvraag kan gestuurd worden via het contactformulier.

Kan ik zelf de eenmalige huurverlaging aanvragen?

Algemeen

Ja, dat is mogelijk, maar alleen huurders die op 1 maart 2023 al in de betreffende woning (of woonwagen) wonen.

Wanneer huishoudens na 2021 een inkomensdaling hebben gehad en daarmee terecht komen onder de 120% en een huur boven de € 575,03 hebben, komen zij ook in aanmerking voor huurverlaging. Maar zij moeten deze zelf bij de corporatie aanvragen. Daarbij geldt wel dat deze inkomensdaling ten minste 6 maanden voor het verzoek tot huurverlaging is opgetreden.

Het huishouden moet gegevens aanleveren aan de corporatie. Dit kunnen salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder (wanneer de huurder een zzp’er is) zijn. Ook moet de huurder een zelf opgestelde verklaring aanleveren over de actuele samenstelling van het huishouden.

Let op: als u 2021 een laag inkomen had, hoeft u niets te doen. U krijgt in mei vanzelf bericht van ons over de huurverlaging.

Meer informatie vindt u op de website van de Woonbond. Hier vindt u ook voorbeelden die u kunt gebruiken voor het aanvragen van de eenmalige huurverlaging.

Ik wil in aanmerking komen voor de eenmalige huurverlaging. Hoe vraag ik dit aan?

Algemeen

Wanneer u een hoge huur betaalt en uw inkomen in 2022 lager is geworden, hebt u in 2023 misschien recht op een eenmalige huurverlaging. U kunt dit bij ons aanvragen. Wat moet u doen?

Wij hebben de volgende gegevens van u nodig:

  • 1 loonstrook/uitkeringsspecificatie van de eerste maand van de inkomensdaling, tenminste 6 maanden geleden.
  • 1 loonstrook/uitkeringsspecificatie van de laatste maand voor de aanvraag.
  • Modelbrief (zie bijlage of kijk op de website van de Woonbond)
  • Verklaring actuele samenstelling van het huishouden (zie bijlage of kijk op de website van de Woonbond) 

 Let op: als u 2021 een laag inkomen had, hoeft u niets te doen. U krijgt in mei vanzelf bericht van ons over de huurverlaging