Eenmalige huurverlaging

Sommige huurders met een hoge huur en laag inkomen, hebben recht op een eenmalige huurverlaging. Deze regeling loopt door tot het eind van 2024. Hierbij wordt de kale huur verlaagd naar € 577,91 (excl. servicekosten).

Wie krijgt huurverlaging?

U krijgt de eenmalige huurverlaging in de volgende situatie:

  • U heeft nog geen eenmalige huurverlaging gehad
  • U woont op 1 maart 2023 in uw huurwoning
  • Uw huur is hoger dan € 577,91 per maand
  • Uw gezamenlijke inkomen* in de afgelopen 6 maanden lager was dan:
   € 12.420,- bij 1 persoon
   € 13.215,- bij 1 persoon met AOW
   € 16.185,- bij 2 of meer personen
   € 17.575,- bij 2 of meer personen met AOW

* Onder uw gezamenlijke inkomen tellen inwonende kinderen tot 27 jaar niet mee.

Veel gevraagd over Eenmalige huurverlaging

Kan ik zelf de eenmalige huurverlaging aanvragen?

Algemeen

Als u op 1 maart 2023 al in de woning woonde kunt u de eenmalige huurverlaging aanvragen.

Huishoudens die na 2021 een inkomensdaling hebben gehad (en daarmee terecht komen onder de 120%) en een huur boven de € 577,91 hebben, kunnen huurverlaging krijgen. Daarbij geldt wel dat deze inkomensdaling ten minste 6 maanden voor het verzoek tot huurverlaging is ontstaan.

Het huishouden moet gegevens aanleveren aan de corporatie. Dit kunnen salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder (wanneer de huurder een zzp’er is) zijn. Ook moet de huurder een zelf opgestelde verklaring aanleveren over de actuele samenstelling van het huishouden.

Ik denk dat ik recht heb op de eenmalige huurverlaging. Hoe vraag ik dit aan?

Algemeen

Betaalt u een hoge huur en is uw inkomen in 2023 lager geworden? Dan hebt u in 2024 misschien recht op een eenmalige huurverlaging. U kunt dit bij ons aanvragen. Wat moet u doen?

Wij hebben de volgende gegevens van u nodig:

 • 1 loonstrook/uitkeringsspecificatie van de eerste maand van de inkomensdaling, tenminste 6 maanden geleden.
 • 1 loonstrook/uitkeringsspecificatie van de laatste maand voor de aanvraag.
 • Modelbrief (zie bijlage)
 • Verklaring actuele samenstelling van het huishouden (zie bijlage)

Welke informatie hebben jullie van mij nodig bij een aanvraag voor een eenmalige huurverlaging?

Algemeen

We hebben de volgende informatie van u nodig bij het aanvragen van een huurverlaging:

 1. Het verzamelinkomen van uw huishouden. Hierbij tellen alle inkomens mee van personen boven de 19 jaar die woonachtig zijn op het adres. Via de website van de Belastingdienst kunt u een inkomensverklaring downloaden. Is uw inkomen hoger of lager dan het inkomen op de inkomensverklaring? Dan kunnen hier ook uw laatste loonstroken of uitkeringsgegevens aan worden toegevoegd.
 2. Een Basisregistratie Personen (BRP). Deze kunt u opvragen bij de gemeente. Op deze verklaring staat onder andere beschreven hoeveel mensen staan ingeschreven op uw adres.