Uitstekende uitkomst Maatschappelijke Visitatie

Geplaatst op: 05 september 2017

Wij zijn trots op de uitkomsten van de maatschappelijke visitatie!

Woningcorporaties, dus ook Groninger Huis, worden elke vier jaar ‘gevisiteerd’. Dat betekent dat er elke vier jaar een onafhankelijk bureau langskomt en gaat kijken naar de prestaties van Groninger Huis in de voorgaande periode. In 2016 is de derde visitatie van Groninger Huis begonnen en begin 2017 heeft de visitatiecommissie haar eindrapport opgeleverd. Dit rapport bevat een verslag van wat de commissie heeft aangetroffen, aanbevelingen en rapportcijfers.

De visitatiecommissie heeft een positief oordeel gegeven over Groninger Huis.

Wij hebben ook deze keer mooie rapportcijfers van de commissie gekregen, nog beter dan bij de vorige visitatie. Vooral op het gebied van samenwerking met anderen scoort Groninger Huis bijzonder goed. Wij zijn daar erg blij mee omdat het niet alleen laat zien dat onze partners onze prestaties waarderen maar ook onze werkwijze om tot die prestaties te komen.

De volledige cijferlijst is:

  • Presteren naar opgaven en ambities     7,5
  • Presteren volgens belanghebbenden     8,2
  • Presteren naar vermogen                         7,0
  • Presteren ten aanzien van governance  7,2

Hiermee heeft Groninger Huis zich op alle punten verbeterd ten opzichte van de vorige visitatie, vooral op het onderdeel governance. Deze prestatie is des te beter als we bedenken dat de normering strenger is geworden ten opzichte van de vorige visitatie.