Algemene huurvoorwaarden 2017

per 1 juli

Geplaatst op: 30 juni 2017

Groninger Huis heeft per 1 juli 2017 nieuwe Algemene Huurvoorwaarden.

Waarom nieuwe algemene huurvoorwaarden?

Vanwege de veranderde wetgeving en de samenvoeging met Steelande wonen hebben wij onze Algemene Huurvoorwaarden (AHV) bijgesteld. De AHV gaan per 1 juli 2017 in.


 

Wat is er veranderd?

Nieuwe wetgeving
- Wet Bescherming persoonsgegevens (Wbp);
- De rol en positie van huurders en huurdersorganisaties (o.a. bij groot onderhoud);
- Wettelijke bouw, veiligheid en milieu- eisen waaraan een zelfaangebrachte voorziening (ZAV) moet voldoen;
- Regelgeving rondom groot onderhoud, renovatie, sloop.

Strengere eisen aan handhaving
- artikelen over tuinenbeleid (bijv. gebruik tuin en oprit en dierenverblijven);
- gevolgen fysiek of verbaal geweld jegens onze medewerkers;
- omkering bewijslast i.g.v. niet zelf bewonen van de woning;
- boete bij niet nakomen AHV;
- oplevering van de woning.

Samenvoeging Steelande wonen
- artikel over service kosten
- artikel over appartementsrechten

De nieuwe AHV staan op onze website op de pagina "ik huur een woning". We hebben voor u een samenvatting gemaakt en een brochure AHV. Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met de afdeling Klant & Markt. Zij helpen u graag verder.