Geschillencommissie

Als u uiteindelijk niet tevreden bent met de aangeboden oplossing voor uw verzoek, is er sprake van een ‘geschil’ tussen u en Groninger Huis. U kunt dan contact opnemen met de onafhankelijke geschillencommissie voor Midden en Noord Nederland. Groninger Huis is hierbij aangesloten. Wel moet u eerst geprobeerd hebben om het probleem met de woningstichting, eventueel met de directeur-bestuurder, op te lossen.

De commissie zal u in de meeste gevallen uitnodigen om uw klacht tijdens de vergadering toe te lichten. Die uitnodiging kunt u uiterlijk één week voor de vergadering verwachten.
De vergadering van de geschillencommissie is niet openbaar. Na de zitting brengt de commissie een gekwalificeerd advies uit aan de directeur/ bestuurder van Groninger Huis over uw klacht. Binnen twee maanden ontvangt u schriftelijk advies van de commissie over uw vraag. U kunt uw geschil schriftelijk indienen bij de onafhankelijk geschillencommissie van Midden en Noord Nederland.

U adresseert de klacht als volgt:

Geschillencommissie Midden- en Noord Nederland
per adres Woonstichting Groninger Huis
Postbus 7
9636  ZG Zuidbroek

De geschillencommissie heeft een reglement opgesteld waaraan alle deelnemers zich dienen te houden. De commissie publiceert ieder jaar een jaarverslag.