Burgemeester Klauckelaan - K. ter Laanstraat, Appingedam

Burgemeester Klauckelaan - K. ter Laanstraat, Appingedam

De 22 woningen aan de Burgemeester Klauckelaan en de 16 woningen aan de K. ter Laanstraat worden in verband met aardbevingsproblematiek gesloopt. Hiervoor komen nieuwe woningen terug. Het project wordt uitgevoerd in 2 fases.

38 portiek etagewoningen aan de Burgemeester Klauckelaan en K. ter Laanstraat in Appingedam worden gesloopt. Hiervoor worden 36 woningen met parkeerplaatsen teruggebouwd. 

Samen met bewoners en de huurdersorganisatie is unaniem voor het ontwerp van Martini Architecten gekozen. De woningen worden gebouwd met een staalframe en krijgen zonnepanelen en een warmtepomp. 

De bouw van de 36 woningen vindt in 2 fasen plaats
1e fase
De woningen aan de Burg. Klauckelaan zijn inmiddels gesloopt. Aannemer Vuurboom is in november 2022 gestart met de bouw van 22 appartementen. De verwachting is dat deze in het tweede kwartaal van 2024 klaar zijn.

2e fase
De planning voor de sloop van de woningen aan de K. ter Laanstraat en de nieuwbouw van 14 appartementen is in voorbereiding. 

Veel gevraagd over Sloop en herhuisvesting

Mijn woning wordt gesloopt. Heb ik recht op een vergoeding?

Algemeen

Op het moment dat u een brief met de sloopaanzegging ontvangt, gelden voor u de afspraken en regelingen uit het sociaal plan. In dit sociaal plan leest u bijvoorbeeld op welke verhuis- en herinrichtingsvergoeding u recht heeft.

Mijn woning en/of garage wordt gesloopt. Krijg ik voorrang bij het vinden van een nieuwe woning?

Algemeen

Huurt u een woning en/of een garage van Groninger Huis die gesloopt wordt? Dan krijgt u voorrang bij de toewijzing van vrijkomende woningen binnen het woningbestand van Groninger Huis. Als u in een sloopwoning van een andere verhuurder woont, krijgt u geen voorrang bij de toewijzing van woningen van Groninger Huis.

Mijn woning en/of garage wordt gesloopt. Bij wie kan ik terecht met vragen hierover?

Algemeen

Neem contact met ons op via het contactformulier

Waarom slopen jullie woningen?

Algemeen

Het slopen van woningen kan verschillende redenen hebben:

  • de woning voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd;
  • de voorraad sociale huurwoningen in een bepaald gebied is te groot;
  • aardbevingsschade.

Wilt u weten waarom een bepaalde woning gesloopt wordt? Neem dan contact op via het contactformulier.