Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen bestaat,  zoals ook is bepaald in onze statuten, uit vijf leden. 

Commissarissen van Groninger Huis passen in het algemene functieprofiel, zoals dat in 2015 opnieuw is vastgesteld. Individuele commissarissen beschikken daarnaast over kennis en ervaring op het gebied van verschillende thema’s zoals governance, financiën, volkshuisvesting, maatschappelijke vraagstukken en/of juridische zaken. Twee commissarissen zijn vanuit een bindende voordracht door onze huurders benoemd.