Groninger Huis
Kerkstraat 42b
9636 AC Zuidbroek
Telefoon 0598 - 451 482
E-mail info@groningerhuis.nl
Routebeschrijving

Privacyverklaring

Wet bescherming persoonsgegevens 
De wet bescherming persoonsgegevens (wbp) schrijft voor hoe bedrijven om moeten gaan met de persoonsgegevens van klanten en medewerkers en het beveiligen van deze gegevens. Bepaalde gegevensverwerkingen moeten bijvoorbeeld ook vooraf worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Iedereen die met persoonsgegevens werkt, dient passende maatregelen te nemen om deze te beschermen. Dat betekent dat er alleen de benodigde gegevens verzameld mogen worden en dat de toegang tot de gegevens is beperkt.

Welke gegevens verzamelt Groninger Huis?
In het kader van de dienstverlening, bij inschrijving van woningzoekenden, de huurincasso, het sluiten van een huurovereenkomst of bij een ander contact met Groninger Huis, legt Groninger Huis gegevens vast. Groninger Huis gebruikt deze gegevens uitsluitend voor de uitvoering haar activiteiten, haar dienstverlening en om huurders, woningzoekenden en overigen van haar diensten op de hoogte te houden.

Voldoen wij al aan de wetgeving?
Nog niet helemaal. We houden ons wel aan de regels, dat deden we altijd al, maar de details over de wbp worden uitgezocht.
Onze computer systemen zijn bijvoorbeeld goed beschermd. In onze email-berichten vragen wij iedere ontvanger zorgvuldig om te gaan met het gestuurde bericht en ons te informeren als er toch iets fout is gegaan. Momenteel wordt dan ook gewerkt aan een privacyreglement. Dit reglement verschijnt voor 1 oktober op onze website en geldt met terugwerkende kracht per 1 januari 2016.

Meldplicht
Mocht er sprake zijn van een datalek, dan informeren wij uiteraard de betrokkenen en maken hier, als dat nodig is, ook melding van bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Gelukkig is dat tot dusver niet voorgekomen.