Missie en visie

Missie en visie

Wij willen dat alle inwoners in ons werkgebied in Noord en Oost Groningen met een kleine portemonnee in een veilig en duurzaam huis met toekomstperspectief wonen. Dat is onze missie. Groninger Huis is een plattelandscorporatie met 4500 woningen in de gemeenten Midden-Groningen, Oldambt en Eemsdelta. Als kleine corporatie, maar wel met een uitgestrekt werkgebied, is Groninger Huis ambitieus, gedreven en innovatief.

Dichtbij en met elkaar

Wij voelen ons verantwoordelijk voor een veilig en duurzaam thuis mét toekomstperspectief. Dat is een flinke opgave. We zijn ons ervan bewust dat we dit niet alleen kunnen realiseren. Dit doen we met elkaar. Met onze huurders, met onze huurdersorganisatie, met onze professionele partners. Maar ook met elkaar binnen Groninger Huis. We denken niet in rollen en taken, maar in doelen en hoe we deze het beste kunnen bereiken. Dit betekent dat we open staan voor andere invalshoeken. En dat we binnen Groninger Huis breed samenwerken. En dat we dichtbij onze huurders staan. Zodat wij goed weten wat er bij hen leeft en zij ons op een laagdrempelige manier kunnen bereiken met hun wensen en suggesties.

Handig en verstandig

We werken doelgericht. Je ziet dit in kleine dingen; onze vakmannen zijn handig en werken verstandig. Maar ook in grote dingen werken we vanuit een gedachte. We hebben heldere doelen, doen ons werk met aandacht én snappen dat we niet alles in een keer kunnen doen. We hebben inzicht in wat we doen, wat er speelt, waar we staan en waar we naartoe willen. Onze organisatie hebben we hier zo slim mogelijk op ingericht. We denken hierbij niet in procedures en functies, maar in processen en in taken en rollen. Hierdoor zijn we flexibel en kunnen we inspelen op (nieuwe) ontwikkelingen. En natuurlijk is er altijd die Groningse nuchterheid die ons met beide benen op de grond houdt.

Met lef en plezier

We zijn een woningcorporatie in een uniek en prachtig werkgebied. We zijn ons ook bewust van de specifieke kenmerken van ons werkgebied en wat de invloed hiervan is op een veilig en duurzaam thuis met perspectief. Denk aan aardbevingen, vergrijzing & ontgroening, de relatief hoge werkloosheid en (generatie)armoede. We werken hieraan met vooruitstrevende projecten en gaan daarbij ambitieus te werk; met het nodige lef. Dat doen vanuit ons hart en omdat we plezier in ons werk hebben.