Beleidsplan

Beleidsplan 2019 - 2021

Een duurzame toekomst is van vitaal belang voor ons allemaal. In ons beleidsplan voor 2019-2021 ‘Duurzaam effectief’ staan de keuzes die we voor de komende drie jaar hebben gemaakt. Het beleid is tot stand gekomen na diverse medewerkers- en stakeholdersbijeenkomsten. Voor ons staat de verbinding naar buiten en samenwerking centraal. De huurdersorganisaties nemen hierbij een bijzondere plaats in. Onze huurders zijn onze belangrijkste stakeholder.

Groninger Huis wil duurzaam en effectief naar de toekomst toe. Zowel intern als extern staan er grote uitdagingen op ons te wachten. Als een rode draad lopen de gevolgen van de gaswinning, de aardbevingen, door al deze uitdagingen heen. Hoewel de aardbevingen een enorme impact hebben op de gebouwen en de inwoners in Groningen, is het geen apart onderdeel van ons beleidsplan. De opgaven die wij hebben als gevolg van de aardbevingen koppelen wij in de uitvoering aan de volkshuisvestelijke opgaven in ons werkgebied. De speerpunten zijn: duurzaamheid, betaalbaarheid, leefbaarheid, langer zelfstandig wonen, woningvoorraad, communicatie, ICT & Informatie en Organisatie.

Wilt u niet het hele beleidsplan lezen maar liever op twee A4'tjes onze plannen zien? Bekijk dan deze infographic.