Contact met de Huurders Advies Groep (HAG)

Contactformulier Huurders Advies Groep (HAG)

U hebt een vraag aan of wilt contact met de HAG. Door het contactformulier in te vullen kunt u contact opnemen met de HAG.

Gerelateerde vragen

Voor welke zaken kan ik als huurder bij de huurdersorganisatie terecht?

Algemeen

De HAG (Huurders Advies Groep) behandelt geen individuele huurderszaken. De HAG (Huurders Advies Groep) bespreekt, namens de huurders, met de verhuurder allerlei beleidsmatige zaken van Groninger Huis.

Meer over dit onderwerp

Hoe vaak overlegt de huurdersorganisatie met bewoners?

Algemeen

Hoe vaak de HAG (Huurders Advies Groep) overlegt met bewoners en hoe dat gebeurt, moet nog afgesproken worden.

Meer over dit onderwerp

Hoe vaak overlegt de huurdersorganisatie met Groninger Huis?

Algemeen

De HAG (Huurders Advies Groep) overlegt, volgens een vastgesteld jaarrooster, minimaal 4 keer per jaar met Groninger Huis. Daarnaast is het altijd mogelijk om extra overleg te plannen, als dat nodig is.

Meer over dit onderwerp

Wat doet een huurdersadviesgroep (HAG)?

Algemeen

Huurdersorganisaties overleggen met verhuurders over beleid dat alle huurders (en woningzoekenden) in hun werkgebied aangaat. Denk aan bijvoorbeeld:

  • de jaarlijkse huurverhoging;
  • de toewijzing van woningen;
  • plannen voor onderhoud en renovaties;
  • plannen voor de verkoop van woningen;
  • het beleid voor de ‘servicekosten’ die huurders moeten betalen (zoals kosten voor schoonmaak en verwarming van gemeenschappelijke ruimten in een complex).

De huurders van Groninger Huis worden vertegenwoordigd door de HAG (Huurders Advies Groep)

Meer over dit onderwerp

Wat is een huurdersadviesgroep (HAG)?

Algemeen

Met een huurdersadviesgroep wordt een groep huurders bedoeld die alle huurders in het werkgebied van één of meer verhuurders vertegenwoordigt. 

Meer over dit onderwerp

Hoe kom ik in contact met de huurdersadviesgroep?

Algemeen

U kunt in contact komen met de huurdersadviesgroep door hier te klikken en het formulier op de pagina in te vullen. 

Meer over dit onderwerp

Kan ik me aanmelden als lid van de huurdersadviesgroep (HAG)?

Algemeen

Nee, u kunt zich niet aanmelden als lid van de HAG (Huurders Advies Groep) omdat de HAG (Huurders Advies Groep) geen vereniging is. De HAG (Huurders Advies Groep) is een stichting. Een stichting heeft alleen een bestuur. U kunt zich wel aanmelden als lid van het bestuur.

Meer over dit onderwerp